Predstavljena prva prirodoslovna monografija NP „Krka“ Rijeka Krka: dar prirode, autora Drage Marguša

Rijeka Krka, na svom toku od Zvonimirova Knina do Krešimirova Šibenika, oblikovala je sedam veličanstvenih slapova, raznolik i živopisan biljni i životinjski svijet te špilje i jame prepune čudesa.

Sve to čini bogatu prirodnu baštinu Nacionalnog parka „Krka“ koju je, s godinama iskustva, ali i s puno ljubavi i pažnje, opisao i predstavio dr. sc. Drago Marguš, stručni voditelj Javne ustanove „Nacionalni park Krka“.

Prirodoslovna monografija Nacionalnog parka „Krka“ Rijeka Krka: dar prirode realizirana je u sklopu projekta Nepoznata Krka: skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke, sufinanciranog iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. U fotografijama bogato opremljenoj monografiji, Marguš donosi detaljan uvid u prostor Nacionalnog parka „Krka“ koji je nezamjenjiv dom tisućama biljnih i životinjskih vrsta i zbog kojih je jedno od najvrjednijih staništa u Europi.

 „Nacionalni park ‘Krka’ iznimno je vrijedno zaštićeno područje koje uz zaštitu prirodnih vrijednosti i bogate kulturnopovijesne baštine njeguje i zavidnu izdavačku djelatnost. Među izdanjima koja na jedinstven način opisuju neprocjenjivu biološku raznolikost po prvi put se nalazi prirodoslovna monografija Nacionalnog parka ‘Krka’, 57. izdanje u našoj ediciji. Prirodoslovna monografija veličanstveno je djelo autora Drage Marguša, našeg dugogodišnjeg stručnog voditelja, koji je u nju utkao ljubav i pažnju prema rijeci Krki objedinivši svoje iskustvo, znanje i spoznaje koje je stekao proučavajući Krku“, istaknula je ravnateljica JU „NP Krka“ Nella Slavica.

„Bibliografija radova o rijeci Krki“ Drage Marguša bila je prva knjiga tiskana u nakladi Javne ustanove „Nacionalni park Krka“. Objavili su je zajedno Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“ Šibenik i tadašnja Uprava NP „Krka“ 1994. Od tada je prošlo dvadeset pet godina, tijekom kojih je JU „NP Krka“ izdala pedeset sedam bibliografskih jedinica, a dr. sc. Drago Marguš autor je dvadeset izdanja.

„Knjiga ima 223 stranice i podijeljena je u devet poglavlja. U njoj su sadržani rezultati 33 godine istraživanja u Nacionalnom parku ‘Krka’. Velika pozornost posvećena je endemičnim, zaštićenim i ugroženim vrstama. Posebna vrijednost su zadnja dva poglavlja: Izvori i Dodatak, koja sadrže 243 prirodoslovne reference i 23 tablice s opisom flore i faune koje će biti od velike koristi svim budućim istraživačima Krke. U knjizi se nalazi 446 fotografija 49 autora, većinom znanstvenika i stručnjaka koji su radili na Krki i profesionalnog fotografa Marija Romulića. Zahvaljujem se svima koji su sudjelovali u izradi ove knjige, kolegama prirodoslovcima koji su mi ustupili svoje knjige i na kraju, mom dugogodišnjem suradniku i velikom prijatelju, ravnatelju Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Vilijamu Lakiću,  koji je lektorirao svih dvadeset mojih knjiga i što smo ih svih dvadeset predstavili u ovom hramu knjige“, kazao je dr. sc. Drago Marguš.

Knjigu su predstavili dugogodišnji suradnici Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ dr. sc. Gordan Lukač, stručni voditelj Javne ustanove „Nacionalni park Paklenica“ i prof. dr. sc. Vladimir Hršak, botaničar, koji već desetljećima, s puno ljubavi, istražuju rijeku Krku.

„Poglavlje o biljnom pokrovu jako dobro ilustrira biljne vrste i zajednice koje obitavaju u Nacionalnom parku „Krka“. Biljnogeografski položaj rijeke Krke je vrlo zanimljiv jer se nalazi na granici dvije biljnogeografske pokrajine, submediteranske i mediteranske. Knjiga sadrži podatke o tipovima vegetacije, pogotovo o sekundarnim tipovima, onima nastalima pod utjecajem čovjeka. Osim popisa vrsta, predstavljena je i analiza flore po različitim kriterijima: taksonomski, endemične vrste, zakonom zaštićene i ugrožene vrste te invazivne (alohtone vrste)“, kazao je prof. dr. sc. Vladimir Hršak.

„U ovoj monografiji popisano je 1 500 životinjskih vrsta, što s biljnima čini gotovo 2 600 vrsta, a to je zaista veliko bogatstvo. Najveća brojnost i raznolikost je kod beskralježnjaka, među kojima su neki kukci jako dobri indikatori kvalitete vodenih ekosustava. Monografija donosi i popisanih 38 vrsta vretenaca, od kojih su neka prikazana iznimnim fotografijama. U Parku ćete najčešće zamijetiti danje leptire. Ovdje je prikazana 81 vrsta, primjerice prekrasni uskršnji leptir ili lastin rep. Zabilježena je i 331 vrsta kralježnjaka, od toga 22 vrste gmazova i 229 vrsta ptica, među kojima su posebno važne ptice grabljivice poput orla zmijara ili surog orla jer pokazuju očuvanost staništa, a prije dvije godine zabilježen je i krški sokol, kritično ugrožena vrsta na području cijele Hrvatske. Sisavaca je 45 vrsta, od kojih posebno ističemo divlju mačku i vidru“, istaknuo je dr. sc. Gordan Lukač, stručni voditelj Javne ustanove „Nacionalni park Paklenica“.

Knjiga je tiskana u 700 primjeraka na hrvatskom jeziku i 300 primjeraka na engleskom jeziku i možete ju pronaći u županijskim gradskim knjižnicama.

Pogledajte i ostale objave