Održana je prva radionica rada na lončarskom kolu u sklopu EU projekta „Nepoznata Krka“

Održana je prva radionica rada na lončarskom kolu u sklopu EU projekta „Nepoznata Krka“

U sklopu projekta „Nepoznata Krka: skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke“ (KK 06.1.2.01.003), sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. ukupne vrijednosti 80.057.649,15 kuna, u Eko kampusu „Krka“ u Puljanima održana je prva trodnevna radionica.  

Šesnaest polaznika trodnevne radionice naučilo je više o osnovama i karakteristikama materijala, pripremi gline, pralončarenju, centriranju i izvlačenju formi, tehnikama oblikovanja posude, izvlačenju formi, dvodjelnim formama, tokarenju i poliranju formi, izradi i ljepljenju ručki i sušenju, uz pomoć voditelja Henryja Marića, samostalnog umjetnik iz Barbana koji od sredine 90-ih godina prošlog stoljeća izrađuje i proučava keramiku.

Kako bi dobili inspiraciju za rad, polaznici su posjetili Arheološku zbirku Burnum u Eko kampusu „Krka“ u Puljanima u kojoj su izloženi predmeti pronađeni tijekom arheoloških istraživanja lokaliteta Burnum.

Pogledajte i ostale objave