Ovo je početak rute i detaljnije o navedenoj ruti možete vidjeti klikom. Ovo je krajnja točka rute. Klikni da vidiš kako funkcionira link Linky Boo
Kraj

Ovo je krajnja točka rute. Klikni da vidiš kako funkcionira link.

<a href="https://nepoznata-krka.eu/kontakt/">Linky Boo</a>

Ruta prolazi kroz Dubravice, pa kroz zimzelene šume u predjelu brda sv. Kate, potom do vidikovca Vukovića podi, s kojega se pruža prekrasan pogled na otok Visovac, a zatim se vraća u Skradin.

Iz centra za posjetitelje NP „Krka” u Laškovici ruta se po asfaltnim cestama spušta prema mjestu Rupe, odakle makadamske staze vode do platoa s vidikovcima Rogovo i Dračevica, s kojih se pruža pogled na središnji dio kanjona rijeke Krke i Roški slap. Do Roškog slapa iz Dračevice se spušta pješačka staza (oprez: pješaci!).

Iz centra za posjetitelje NP „Krka” u Laškovici ruta se spušta do Roškog slapa, potom se penje na plato, te kroz mjesta Brištane i Ključ dolazi do vidikovca s kojega se pruža pogled na kanjon rijeke Čikole i ruševinu utvrde Ključica. Ruta se zatim kroz mjesto Drinovce vraća do Roškog slapa i penje natrag u centar za posjetitelje.

NIKAD NE PLAŠITE ŽIVOTINJE
Svaku životinju uznemiri nenajavljeni dolazak, nagli pokret ili buka. To može biti opasno! Tjeranje stoke u trk i uzbunjivanje divljih životinja ozbiljan je prekršaj

PLANIRAJTE UNAPRIJED
Morate poznavati svoju opremu, svoje sposobnosti i kraj kroz koji se vozite – pripremite se primjereno. Ni na trenutak ne računajte na druge. Opisane osnove nisu jedine. Jednom riječju
budite dobri prema sebi i drugima i lijepo ćete se provesti.

VOZITE SAMO OTVORENIM CESTAMA
Poštujte zatvorene ceste i staze (pitajte ako niste sigurni). Izbjegavajte neovlašteni prijelaz preko privatnog posjeda.

NE OSTAVLJAJTE TRAGOVE
Budite obzirni prema tlu ispod kotača. Vozite uz najmanji mogući utjecaj na stazu. Ostanite na postojećoj stazi i ne tražite nove. Ne sijecite zavoje.

ZADRŽITE NADZOR NAD BICIKLOM
I trenutak nepažnje može uzrokovati probleme. Poštujte sve uredbe i preporuke o brzini za bicikliste.

UVIJEK DAJTE PREDNOST
Najavite svoj dolazak dovoljno rano. Prijateljski pozdrav ili zvonce su uljudbena gesta. Ne plašite druge.

Svaki posjetitelj NP “Krka” mora imati valjanu
ulaznicu za svaki dan svog boravka u prostoru Parka.
Želimo Vam ugodnu vožnju!

Izbjegnite kaznu i poslušajte ove savjete:

• Vozači bicikala dužni su se kretati biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom, a ako one ne postoje, što bliže desnom rubu kolnika.
• Ako se dva ili više vozača bicikala kreću u skupini, dužni su se kretati jedan iza drugoga.
• Vozač bicikla ne smije umanjivati stabilnost bicikla i ometati druge sudionike u prometu. Osobito ne smijete skidati istovremeno obje ruke s volana, pridržavati se za drugo vozilo, prevoziti, vući ili gurati predmete koji mogu ugrožavati
vožnju ili druge sudionike u prometu.
• Vozači bicikala mlađi od 16 godina za vrijeme vožnje na cesti, na glavi moraju nositi zaštitnu kacigu.

Pridržavanjem ovih jednostavnih pravila činite dobro sebi i drugim sudionicima u prometu.