PREUZIMANJE DIGITALNE KARTE

Poštovani, nakon instalacije potrebno je izabrati “NP Krka places nearby “ kako biste imali uvid u sve lokacije našeg parka.