LIFE CONTRA Ailanthus

Projektom „LIFE CONTRA Ailanthus“ planira se uspostavljanje kontrole nad invazivnim stablom pajasen na području Ekološke mreže Natura 2000.

Cilj projekta: sprječavanje širenja pajasena kao vrlo invazivnog stabla u cijeloj Europi, usvajanje najefikasnije metode za njegovo uklanjanje te izrada Protokola za upravljanje pajasenom.

Ukupna vrijednost projekta: 19,4 milijuna kuna, od čega je 60 % sufinancirano od Europske Unije, kroz program LIFE, instrument Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime.

Partneri na projektu: Javna ustanova “Nacionalni park Krka“, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Vrtlar d.o.o. iz Dubrovnika.

Trajanje projekta: 5 godina

Započeo je LIFE projekt kontrole invazivnog stabla pajasen

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ partner je na projektu  „LIFE CONTRA Ailanthus“ financiranim kroz Program LIFE

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja potpisalo je ugovor s Europskom komisijom za projekt „LIFE CONTRA Ailanthus“ kojim se planira uspostavljanje kontrole nad invazivnim stablom pajasen. Ukupna vrijednost projekta je 19,4 milijuna kuna, od čega je 60 % sufinancirano od Europske Unije.

Projekt se financira kroz Program LIFE, instrument Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime. Projekt će provoditi Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a predviđeno trajanje projektnih aktivnosti je četiri i pol godine.

Pajasen (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) je stablo porijeklom iz istočne Azije, koje se od 18. stoljeća sadilo diljem svijeta za potrebe hortikulture, a danas se smatra jednom od najinvazivnijih biljnih vrsta u Europi. Pajasen istiskuje zavičajnu vegetaciju i smanjuje bioraznolikost, štetnik je u poljoprivredi, izaziva alergiju kod ljudi te uništava kulturnu baštinu i druge građevine svojim izuzetno jakim korijenovim sustavom. Vrsta se zbog negativnih utjecaja na bioraznolikost, gospodarstvo i zdravlje ljudi nalazi i na popisu invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Europskoj Uniji. U Hrvatskoj je pajasen široko rasprostranjen, ali posebno ugrožava zaštićena staništa i vrste u Mediteranskoj regiji.

Projektom je planirano uspostavljanje kontrole nad invazivnim stablom pajasen u mediteranskoj regiji Hrvatske: u dva područja ekološke mreže Republike Hrvatske (HR2000918 Šire područje NP „Krka“ i HR2001364 JI dio Pelješca) i u gradovima s povijesnom jezgrom (Ston, Mali Ston i Dubrovnik). Osim JU „NP Krka“, partneri na projektu su Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Vrtlar d.o.o. iz Dubrovnika.

Glavni očekivani rezultati projekta „LIFE CONTRA Ailanthus“ su poboljšanje statusa očuvanja Natura 2000 stanišnih tipova, očuvanje kulturne baštine, sprječavanje daljnjeg širenja invazivne strane vrste, i razvoj nacionalnog protokola. Dodatni ciljevi su poboljšati kapacitete za upravljanje invazivnim vrstama i podići svijest javnosti o negativnom utjecaju invazivnih vrsta na nacionalnoj razini.

JU „NP Krka” je i prije ulaska u ovaj projekt provodio akciju uklanjanja pajasena na pokusnim plohama u Parku.