Program volonterstva u 2024.g.

 

Volonterski program Čuvar staništa otvoren je za prijave.

Prijavi se na volonterski program u NP „Krka“ od 2. do 11. rujna 2024. i postani Krkin čuvar staništa

Cilj volonterskog programa „Čuvar staništa autohtonih vrsta“ je uklanjanje pajasena, invazivne vrste koja prijeti autohtonim vrstama na području NP „Krka“, i osvještavanje lokalnog stanovništva s ciljem mijenjanja njegova ponašanja i odnosa prema prirodi.

Volonterski program odvijat će se od 2. do 11. rujna 2024., pet do sedam sati dnevno. Volonterske aktivnosti obavljat će se na odabranim plohama u NP „Krka“  i gradu Skradinu, na kojima su prethodno uklanjana velika stabla pajasena i njihovi izbojci. Smještaj i hrana su osigurani u volonterskom centru u Eko kampusu „Krka“ u Puljanima.

Kako bi se očuvala staništa i autohtone biljne vrste i spriječilo širenje pajasena, invazivne strane vrste, Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ kao partner sudjeluje u projektu uspostavljanja kontrole nad njegovim stablom. Za suzbijanje pajasena u NP „Krka“ odabrano je osam lokaliteta. U sklopu projekta angažirane su četiri grupe vanjskih stručnjaka za obavljanje posla izrade alternativnog protokola uklanjanja invazivne vrste pajasena (Ailanthus altissima). U sklopu terenskih aktivnosti, stručnjaci će prikupiti i analizirati podatke i procijeniti utjecaj projekta na različita staništa, oprašivače i bioraznolikost tla. 

Ako volite boraviti u prirodi te želite upoznati prirodne vrijednosti i kulturnopovijesne znamenitosti na području NP „Krka“, steći nove spoznaje o sustavu zaštite prirode i pomoći u očuvanju bioraznolikosti Parka, prijavite se za volontiranje u NP „Krka“ i postanite Krkin čuvar staništa.

Volonterski program Čuvar staništa

PRIJAVNICA VOLONTERSKI PROGRAM ČUVAR STANIŠTA