Data protection officer

Službenica za zaštitu osobnih podataka Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ je Katia Župan. Obratiti nam se možete pisano (Trg Ivana Pavla II. br.5, 22000 Šibenik, Hrvatska), elektroničkom poštom (katia.zupan@npk.hr) ili usmeno (tel: +385 (0)22 201-777, fax: +385 (0)22 336-836).