Program volonterstva u 2023.g.

Why volunteer in the Krka National Park?

The volunteering program at the Krka National Park encourages the development of fundamental values, such as the protection of nature and the environment, solidarity, tolerance, and community spirit, while at the same time the volunteers can enjoy both natural beauty and socializing.

Volunteer programs organized by the Public Institution “Krka National Park” are carried out at the Krka Eco Campus in Puljane, a modern interpretational-educational and volunteer center. Volunteers acquire new skills and knowledge through various activities, systematic education, and work with the professional staff of the Park.

Volunteering can be organized as a one-day activity, or it can continue for several days (up to 10).

While the volunteer program is taking place, the volunteers are provided with hostel accommodation, food, and transportation at the Krka Eco Campus, with entertainment programs organized during their free time: social games, competitions, team building. team building.

After completing the program, volunteers receive a certificate of volunteering, which lists all the activities and education they experienced during their stay. If you are interested in volunteering, please click on the application form below: 

PRIJAVNICA ZA VOLONTIRANJE

Prvi volonterski program koji će se u 2023. održati u Nacionalnom parku „Krka“ jest Krkin čuvar staništa u sklopu projekta LIFE CONTRA Ailanthus, u kojemu je JU „NP Krka“ partner, a financiran je kroz Program LIFE.

Cilj volonterskog programa „Čuvar staništa autohtonih vrsta“ je uklanjanje pajasena, invazivne vrste koja prijeti autohtonim vrstama na području NP „Krka“, i osvještavanje lokalnog stanovništva s ciljem mijenjanja njegova ponašanja i odnosa prema prirodi.

Kako bi se očuvala staništa i autohtone biljne vrste i spriječilo širenje pajasena, invazivne strane vrste, Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ kao partner sudjeluje u projektu uspostavljanja kontrole nad njegovim stablom. Za suzbijanje pajasena u NP „Krka“ odabrano je osam lokaliteta. U sklopu projekta angažirane su četiri grupe vanjskih stručnjaka za obavljanje posla izrade alternativnog protokola uklanjanja invazivne vrste pajasena (Ailanthus altissima). U sklopu terenskih aktivnosti, stručnjaci će prikupiti i analizirati podatke i procijeniti utjecaj projekta na različita staništa, oprašivače i bioraznolikost tla, a ove godine pridružit će im se i volonteri.

Volonterski program traje deset dana u periodu od 1. do 10. rujna 2023. Volonterske aktivnosti obavljat će se na odabranim plohama u NP „Krka“  i gradu Skradinu, na kojima su prethodno uklanjana velika stabla pajasena. Smještaj je osiguran u volonterskom centru u Eko kampusu „Krka“ u Puljanima.

Ako volite boraviti u prirodi te želite upoznati prirodne vrijednosti i kulturnopovijesne znamenitosti na području NP „Krka“, steći nove spoznaje o sustavu zaštite prirode i pomoći u očuvanju bioraznolikosti Parka, prijavite se za volontiranje u NP „Krka“ i postanite Krkin čuvar staništa.

PRIJAVNICA ZA VOLONTIRANJE