Audio vodič za interpretaciju i vođenje NP Krka

Aplikacija audio vodiča Nacionalnog parka Krka za audio vođenje posjetitelja na četiri lokacije na području parka  

 Audio vodič sadrži četiri teme audio vođenja za četiri lokacije na području Nacionalnog parka Krka: otočić Visovac, Roški slap, Manastir Krka i arheološki lokalitet Burnum.

Dolaskom na jednu od četiri lokacije korisnik u meniju pronađe i pokrene njenu temu vođenja ili to učini preko interaktivne karte s označenim lokacijama vođenja. Na interaktivnoj karti korisnik vidi svoju poziciju s obzirom na lokacije vođenja preko GPS signala svog mobilnog uređaja.

Sadržaj aplikacije dohvatljiv je na hrvatskom, engleskom, njemačkom, talijanskom i francuskom jeziku. Tekst audio naracije spikera korisniku je dostupan i u tekstualnom obliku, a teme su predstavljene  preko fotografija u foto galeriji koje se izmjenjuju u prikazu. 

Ova aplikacija audio vodiča koristi GPS lokaciju mobilnog uređaja na koji je instalirana. Preuzimanjem i korištenjem aplikacije od korisnika se ne prikupljaju osobne informacije bilo koje vrste i ne zahtijevaju bilo kakve informacije o mobilnom uređaju korisnika.