CJENIK

Cjenik za individualne posjetitelje

Cjenik za grupe

Hrvatske Udruge Umirovljenika – grupe, uz obvezni prethodni pisani zahtjev, JU „NP Krka“ odobrava cijenu ulaznice iz kategorije „grupe studenata / grupe djece“.

Ulaznica NE obuhvaća prijevoz autobusom na relaciji Lozovac – Skradinski buk – Lozovac ili brodom na relaciji Skradin – Skradinski buk – Skradin. Prijevoz autobusom ili brodom dodatno se naplaćuje prema važećem cjeniku. Grupama po najavi s vlastitim prijevozom se isti ne naplaćuje dodatno.

* izleti brodom, prijevoz autobusom Lozovac  Skradinski buk – Lozovac, prijevoz brodom Skradin – Skradinski
buk – Skradin, posjet Visovcu, manastiru Krka i Oziđanoj pećini nisu dostupni posjetiteljima u zimskom razdoblju (siječnju, veljači, ožujku, studenom i prosincu)

Ulaz za organizirane grupe:
** minimalan broj za grupu je 20 osoba, uz obveznu prethodnu pisanu najavu (najkasnije 24 sata prije dolaska) JU „NP Krka“ bez koje nije moguće ostvariti grupnu cijenu i rezervaciju
JU „NP Krka“ će, na zahtjev grupe, također izvršiti rezervaciju dodatnih usluga:

– izleta brodom,
– najma broda ili kombija (mini-busa),
– usluge vođenja po cijeni od 600,00 kn/79.63 € za početna dva sata, svaki sljedeći sat dodatno 200,00 kn/26.54 €.
– prijevoza brodom ili autobusom.

Cijena uključuje osiguranje posjetitelja i PDV.
Ulaznica je doprinos za trajnu zaštitu, očuvanje i unapređenje JU „NP Krka“.
Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ zadržava pravo izmjene cijena.

Cijene izleta brodom 2022.

* organizirane grupe uz obveznu prethodnu najavu (minimalno 24 sata prije dolaska) JU „NP Krka“ bez koje nije moguće ostvariti grupnu cijenu i rezervaciju

Navedeni izleti brodom se mogu ostvariti tijekom cijele godine osim u zimskom razdoblju (siječnju, veljači,
ožujku, studenom i prosincu).
*** u ožujku i studenom izleti se organiziraju samo uz prethodnu najavu i ako to vremenske prilike dozvoljavaju

** izlet Roški slap – Visovac – Roški slap te Stinice/Remetić – Visovac – Stinice/Remetić je dostupan tijekom travnja, svibnja i listopada, a u lipnju, srpnju, kolovozu i rujnu se mogu ostvariti u sklopu linijskog prijevoza

Svi izleti brodom nemaju plovni red, već se raspored vožnji odvija na dnevnoj osnovi.

Cijena odabranog izleta plovilom pridodaje se cijeni ulaznice.

Rok za otkazivanje bilo koje vrste usluga je minimalno 24 sata prije zakazanog termina.
Cijena izleta uključuje osiguranje posjetitelja i PDV.