Industrijska arhitektura

Duž toka rijeke Krke izgrađene su četiri hidroelektrane, izuzetno vrijedni spomenici industrijske arhitekture, od kojih su tri i danas u funkciji. To su: HE „Jaruga“ na Skradinskom buku, HE „Miljacka“ na slapu Manojlovcu kod Kistanja, HE na Roškom slapu i HE „Krka“ na Skradinskom buku, kojoj su danas, nažalost, sačuvani samo ostaci.

Vodena snaga rijeke Krke privlačila je mnoge industrijalce da na tom prostoru grade hidroelektrane i druge proizvodne pogone. Duž toka rijeke smještene su danas tri hidroelektrane izgrađene krajem 19. i početkom 20. stoljeća : HE „Miljacka“ podno slapa Miljacka, HE „Roški slap“ na Roškom slapu i HE „Jaruga“ na Skradinskom buku, koje i sada proizvode električnu energiju. Ostaci četvrte, najstarije hidroelektrane, HE „Krka“ također se nalaze na Skradinskom buku. Sustavno je istražena, a u tijeku su konzervatorski radovi i njezina djelomična rekonstrukcija. Zbog  povijesnog značaja i zato što je spomenik industrijske arhitekture, ova hidroelektrana zaštićena je kao kulturno dobro RH.

Ostaci nekadašnje hidroelektrane „Krka“ nalaze se na Skradinskom buku u samom središtu Nacionalnog parka „Krka“.

Izgrađena je i započela s radom 1895.godine, samo dva dana poslije Tesline hidroelektrane na slapovima Nijagare. Usporedo s njom izgrađeni su dalekovod za prijenos električne energije dug 11 km i gradska mreža za rasvjetu – prvi cjelovit elektroprivredni sustav u Hrvatskoj. Tako je, zahvaljujući svojim graditeljima šibenskom gradonačelniku Anti Šupuku i inženjeru Vjekoslavu Meischneru, Šibenik dobio električnu rasvjetu prije brojnih europskih gradova: Beča, Budimpešte, Rima, Londona i dr. Deset godina kasnije Ante Šupuk je stotinjak metara nizvodno od prve, izgradio drugu hidroelektranu (HE „Jaruga“) koja, nakon ugradnje dodatnih turbina 1936. godine, radi i danas.

Zbog  povijesnog značaja hidroelektrana „Krka“ je zaštićena kao spomenik industrijske arhitekture, a upravo su u tijeku konzervatorski radovi koji imaju za cilj njezino očuvanje i prezentaciju.