ECOSUSTAIN

Ekološki održivo upravljanje zaštićenim područjima Mediterana na temelju poboljšane baze znanstvenih, tehničkih i upravljačkih podataka

Očuvanje vodenih ekosustava u provedbi EU projekta EcoSUSTAIN

EcoSUSTAIN – Ekološki održivo upravljanje zaštićenim područjima Mediterana na temelju poboljšane baze znanstvenih, tehničkih i upravljačkih podataka

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ sudjeluje, kao jedan od partnera, u provedbi projekta EcoSUSTAIN – Ecological sustainable Governance of Mediterranean protected Areas via improved Scientific, Technical and Managerial Knowledge Base. U projektu, financiranom iz EU programa Interreg Mediterranean 2014-2020, uz NP „Krka“ sudjeluju predstavnici Italije, Grčke, Španjolske i NP „Una“ iz Bosne i Hercegovine. Projekt je počeo 1. studenoga 2016. a predviđeno je da traje trideset mjeseci, odnosno do 30. travnja 2019.

Glavni cilj projekta je očuvanje vodenih ekosustava na odabranim lokacijama i bolje upravljanje njima. Na području NP „Krka“ odabrana je lokacija Visovačkog jezera, kao vrlo osjetljivog i referentnog ekosustava. Osim toga, cilj projekta je i održivi rast na području Mediterana, na temelju poboljšanog upravljanja i integrirane međunarodne suradnje u upravljanju zaštićenim područjima, što će se postići jačanjem kapaciteta za takvo upravljanje, povećanjem baze znanja i poboljšanom praksom.

Povećanje kapaciteta za upravljanje i umrežavanje relevantnih tijela nadležnih za upravljanje zaštićenim područjima postići će se provedbom aktivnosti za jačanje kapaciteta i pilot-implementacijom inovativne tehnologije za monitoring kvalitete vode temeljene na ICT-u. Inovativne i održive tehnologije i alati, kao rezultati ovog projekta, omogućit će upravljačkim tijelima zaštićenih područja bolje očuvanje bioraznolikosti i prirodnog ekosustava zaštićenog područja. Replikacija aktivnosti i rezultata (transfer znanja i tehnologije) počet će u okviru projekta, a njihova održivost i prijenos nakon projekta zajamčeni su stvaranjem suradničkih mreža između partnera.

Tijekom projekta predviđen je niz aktivnosti (Work packages – WP) koje bi trebale dovesti do:

– boljeg očuvanja zaštićenih područja direktnim sudjelovanjem nadležnih institucija u projektnim aktivnostima

– povećanja kapaciteta upravljanja u pet zaštićenih područja na Mediteranu na temelju razvoja integrirane metodologije upravljanja i umrežavanja, kao i implementacijom visoke tehnologije u sustav nadzora kvalitete voda koji će biti razvijen u sklopu projekta. Projekt će generirati jačanje integriranog menadžmenta, suradnje i umrežavanja između zaštićenih područja, kao i znatna poboljšanja u monitoringu i upravljanju vodama, što će rezultirati boljim očuvanjem kvalitete voda.

Sudjelovanjem u ovom projektu i implementiranjem novih tehnologija NP „Krka“ želi ostvariti provedbu što boljeg i kvalitetnijeg monitoringa kvalitete voda. U sklopu ovog pilot-projekta na Visovačkom jezeru bit će postavljena plutajuća bova sa senzorima. Odabrani senzori pratit će u realnom vremenu određene parametre potrebne za određivanje kvalitete vode. Podaci će se dobivati u realnom vremenu, što će omogućiti pravovremenu reakciju na sve promjene, realne ili potencijalne, koje narušavaju kvalitetu vode. Istovremeno ćemo moći, prateći rad postavljene bove, ostalim korisnicima poslati povratne informacije o korisnosti, potencijalnim poboljšanjima i dodatnoj funkcionalnosti monitoring sistema. Isto tako, prvi put ćemo moći razmijeniti podatke s ostalim zaštićenim područjima na Mediteranu, zajedno pratiti promjene i stvoriti kvalitetnu bazu podataka.

EcoSUSTAIN bova

Plutača sa senzorima za mjerenje kakvoće vode postavljena je na Visovačkom jezeru kao dio provedbenih aktivnosti EcoSUSTAIN projekta, u kojem Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ sudjeluje kao jedan od partnera.

Glavni cilj projekta EcoSUSTAIN (Ekološki održivog upravljanja zaštićenim područjima Mediterana na temelju poboljšane baze znanstvenih, tehničkih i upravljačkih podataka) jest očuvanje vodenih ekosustava na odabranim lokacijama i bolje upravljanje njima. Na području NP „Krka“ odabrana je lokacija Visovačkog jezera, kao vrlo osjetljivog i referentnog ekosustava.

Energetski samoodrživa plutača opremljena je senzorima za mjerenje fizikalno-kemijskih parametara vode i pratećim sustavima za automatsku dojavu izmjerenih vrijednosti u realnom vremenu kroz softverski sustav Javne ustanove „Nacionalni park Krka“. Plutača ima ugrađene solarne panele koji napajaju bateriju, što joj omogućuje autonomni rad tijekom cijele godine. Odabrani senzori pratit će u realnom vremenu parametre potrebne za određivanje kvalitete vode: temperaturu, otopljeni kisik, zamućenost, klorofil a, vodljivost i pH vrijednost. Podaci će se dobivati u stvarnom vremenu, što će omogućiti pravovremenu reakciju na sve promjene, realne ili potencijalne, koje narušavaju kvalitetu vode. Istovremeno ćemo moći, prateći rad plutače, ostalim korisnicima poslati povratne informacije o korisnosti, potencijalnim poboljšanjima i dodatnoj funkcionalnosti monitoring sistema. Isto tako, prvi put ćemo moći razmijeniti podatke s ostalim zaštićenim područjima na Mediteranu, zajedno pratiti promjene i stvoriti kvalitetnu bazu podataka, što je i jedan od ciljeva EcoSUSTAIN projekta.

U projektu, financiranom iz EU programa Interreg Mediterranean 2014-2020, uz NP „Krka“ sudjeluju predstavnici Italije, Grčke, Španjolske i NP „Una“ iz Bosne i Hercegovine. Projekt je počeo 1. studenoga 2016. a predviđeno trajanje je trideset mjeseci.

Od 7. do 11. svibnja 2018. Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ domaćin je 4. susreta projektnih partnera i zajedničkog tehničkog seminara za sve zainteresirane dionike, koji će se održati 8. svibnja u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ Šibenik. Glavne teme razmjene znanja i umrežavanja u sklopu projekta EcoSUSTAIN bit će ekološki održivo upravljanje zaštićenim područjima Mediterana, zajedničke međunarodne aktivnosti za nacionalne parkove i zaštićena područja i njihove prirodne ekosustave i bioraznolikost, te implementacija inovativnih rješenja za praćenje kvalitete vode na zaštićenim područjima na bazi informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT).

Sudjelovanjem u ovom projektu i implementiranjem novih tehnologija Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ želi ostvariti provedbu što boljeg i kvalitetnijeg monitoringa kvalitete voda. Postavljanjem plutače u Visovačkom jezeru i dugoročnim praćenjem glavnih ekoloških činilaca koji utječu na razvitak i opstanak zajednica u jezeru omogućit će se bolje upravljanje i pravovremeno reagiranje na uočene promjene, jer je očuvanje kvalitete vode i povoljnog protoka prioritetan zadatak ekološke zaštite ovog područja.

EcoSUSTAIN konferencija

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ domaćin je međunarodnog događanja u okviru projekta „EcoSUSTAIN – Razmjena znanja i umrežavanje zemalja Mediterana”, koji se provodi od 7. do 11. svibnja 2018.

Glavni cilj projekta, financiranog iz EU programa Interreg Mediterranean 2014-2020, jest očuvanje vodenih ekosustava na odabranim lokacijama i bolje upravljanje njima. Osim NP „Krka“, u njemu sudjeluju predstavnici Italije, Grčke, Španjolske i NP „Una“ iz Bosne i Hercegovine.

U utorak, 8. svibnja u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ Šibenik održano je tehničko događanje na kojemu su se zainteresirani sudionici mogli upoznati s aktivnostima koje se provode u okviru toga projekta, ali i dobiti uvid u načine praćenja kvalitete vode u NP „Krka“ i u druge ekološke aktivnosti, o čemu su govorili Igor Stanković iz Hrvatskih voda, Maja Gligora Udović s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu i Elvira Bura Nakić s Instituta Ruđer Bošković. O monitoringu mora prema zahtjevima Okvirne direktive o morskoj strategiji (ODMS) i stanju implementacije predavanje je održala Slavica Matijević s Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita.

Predstavljena je i primjena EcoSUSTAIN projekata u Nacionalnom parku „Krka“, u kojemu je, kao provedbena aktivnost, na Visovačkom jezeru postavljena plutača sa senzorima za mjerenje kakvoće vode. Energetski samoodrživa plutača opremljena je senzorima za mjerenje fizikalno-kemijskih parametara vode i pratećim sustavima za automatsku dojavu izmjerenih vrijednosti u realnom vremenu kroz softverski sustav Javne ustanove „Nacionalni park Krka“. Podaci će se dobivati u stvarnom vremenu, što će omogućiti pravovremenu reakciju na sve promjene, realne ili potencijalne, koje narušavaju kvalitetu vode. Istovremeno ćemo moći, prateći rad plutače, ostalim korisnicima poslati povratne informacije o korisnosti, potencijalnim poboljšanjima i dodatnoj funkcionalnosti monitoring sistema. Isto tako, prvi put ćemo moći razmijeniti podatke s ostalim zaštićenim područjima na Mediteranu, zajedno pratiti promjene i stvoriti kvalitetnu bazu podataka, što je i jedan od ciljeva EcoSUSTAIN projekta.

Nakon seminara u Knjižnici, u poslijepodnevnim satima za zainteresirane dionike organiziran je studijski posjet na Visovačko jezero, na lokaciju plutače.

Sudjelovanjem u ovom projektu i implementiranjem novih tehnologija Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ želi osigurati provedbu što kvalitetnijeg monitoringa kvalitete voda. Postavljanje plutače na Visovačko jezero i dugoročno praćenje glavnih ekoloških činilaca koji utječu na razvitak i opstanak zajednica u jezeru omogućit će bolje upravljanje i pravovremeno reagiranje na uočene promjene, jer je očuvanje kvalitete vode i povoljnog protoka prioritetan zadatak ekološke zaštite ovoga područja. Očuvanje kakvoće vode rijeke Krke i procesa sedrenja temeljna je misija JU „NP Krka“, a sudjelovanje u ovom projektu prilika je da u ostvarenju te važne misije surađujemo s kolegama iz Europe i razmjenjujemo iskustva i spoznaje, jer znanje se množi kada se dijeli.

Cilj projekta EcoSUSTAIN – Ecological sustainable Governance of Mediterranean protected Areas via improved Scientific, Technical and Managerial Knowledge Base – jest održivi rast na području Mediterana, na temelju poboljšanog upravljanja i integrirane međunarodne suradnje u upravljanju zaštićenim područjima, što će se postići jačanjem kapaciteta za takvo upravljanje, povećanjem baze znanja i poboljšanom praksom. Projekt će generirati jačanje integriranog menadžmenta, suradnje i umrežavanja između zaštićenih područja, kao i znatna poboljšanja u monitoringu i upravljanju vodama, što će rezultirati boljim očuvanjem kvalitete voda.