Podsjećamo da od 1. siječnja 2021. kupanje na Skradinskom buku više nije moguće.